Email  
Password
  Forgot your Password?  
   

Your Account has not yet been Confirmed!

A CONFIRMATION EMAIL has already been sent to your email address. Check your Inbox or Junk folder. If you don't find an email from us, please click below to re-send your confirmation email.


Prep Yourself @ Prepbooks Home  |  Careers  |  Contact Us  |  About Us  |  Help  |  Safe Shopping
Next Day Shipping
Second Day Shipping
Saturday Shipping
Fast International Shipping

de Tre Nordiske Rigers Historie Under Hans (4, PT. 2); Christiern Den Anden. Frederik Den Forste, Gustav Vasa, Grevefeiden. 1497-1536By: Allen, Carl Ferdinand (Author) Share this book on your Facebook wall   Share this book on your Twitter wall    
   
de Tre Nordiske Rigers Historie Under Hans (4, PT. 2); Christiern Den Anden. Frederik Den Forste, Gustav Vasa, Grevefeiden. 1497-1536 - ISBN13: 1235172740  Out of Stock
Recent Feedback
clove44
   
The Examkrackers Complete Package arrived Sealed in Brand New Condition!
sfrierson
   
You are difficult to get a hold of. and this even too short to explain. Please call or I will file dispute with pay pal. 512-773-6642
JimmyMan
   
best price I could find anywhere
moleskinman
   
Fast service and delivery. Excellent customer service. Arrived when they said it would -- thank you!
JackieMK2010
   
5 Stars
spencerr17
   
Excellent. Great to do business.
Next
 
 
ISBN-10:   1235172740
ISBN-13:   9781235172748
BINDING:   Paperback
PUBLISHER:   GENERAL BOOKS
PUBLICATION DATE:   2012-01-01
 
 
DESCRIPTION:   Bogen kan have mange stavefejl, manglende tekst, billeder eller indeks. Koberne kan downloade en gratis scannet kopi af den originale bog (uden slafejl) fra udgiveren. 1870. Ikke illustreret. Uddrag:... Anmaerkninger til S. 214-228. 309 7. Werlauff, Antegn, til Holbergs forste 18 Lystspil S. 316 flg.; Paludans Mag. for Lidende 2 B. 4 H. S. 33. 8. Visen om Peder Smed og Adser Bonde, Kirkehist. Saml. II. 332-33, jfr. S. 28--29. 9. P. Palladius om St. Peders Skib, under Afsnittet Pilegrimsgang; Ekdahl, Chr. 2s udenlandske Ark., S. 1252. 10. D. Mag. II. 90--91. 11. Jensen, Kirchl. Statistik von Schlesw., S. 1440, Anm. Nogle af de naevnte Helligdomme og Valfartssteder omtales af Hvitf. VI. 107--108, Palladii Visitatsbog og flere Steder i hans Bog om St. Peders Skib; Hellig Trefoldigheds Egede forekommer alene, men uden naermere Betegnelse af, hvilket af de flere Egeder der menes, i Paludans Mag. anf. St. S. 27; det hellige Blod i Frue Kloster ved Ribe naevnes N. D. Mag. II. 261; i Ny kirkehist. Saml. II. 287 anfores af Erasmus Laetus en ellers ubekjendt Helgen -Eobanus Gynderuppensis-. 12. Saa siger i det Mindste Palladius i sit Skrift om St. Peders Skib. 13. Skikken omtales jaevnlig i Breve i den Adelige Brevsami. paa Kgl. Bibi.; P. Palladius ivrer imod den i sin Visitatsbog, Heibergs Udgave 1867, S. 133--34. 144. 146 og i D. Mag. HL 57. 14. Lage Urnes Synodal-Statuter af 1517, Ny Kirkehist. Saml. III. 274. 15. Vedel Simonsen, Ruderne 2 H. S. 32. 59. 86. 111. 16. Paludans Mag. for Lidende 2 B. 4 H. S. 29; P. Palladii Visitatsbog S. 161--62 og D. Mag. III. 57; Paludans Mag. anf. St. S. 23. 24. 26. 17. AErkebisp Birgers Statuta synod. trykte 1514, paany udg. af Thorkelin Hafn. 1778, under Afsnittet de superstitiosis; Paludans Mag. anf. St. 27. 24; P. Palladii Visitatsbog S. 10. 53 og D. Mag. III. 60. 18. Birgers Statuta synod. anf. St. under Afsnittet de sortilegiis. 19. Chr. 2s Astronom Bernhard Monk er tidligere o


You must be logged in to Prepbooks.

If you don't yet have a Prepbooks Account, click here , and proceed to register.


Items Legal Terms Help Quick Links Follow Us
         
Books Terms & Conditions Help Signup Facebook
Toys Privacy Policy About Us Careers Twitter
Music   Contact Us Safe Shopping  
         
         
Copyright © 2020 Prepbooks, LLC. All rights reserved.
The Prepbooks® Name and Logo are Registered Trademarks.